Si en l'educació la nostra ànima no pren una actitud millor, si no tenim més sa el judici, m'estimaria més que el meu estudiant haguera passat el temps jugant a pilota.

M.Montaigne